Segons l’últim estudi de Buzzsumo, des del passat mes de gener de 2017, les marques i editors han vist caure el engagement de les seves publicacions a Facebook per sobre del 20%.

Després d’un anàlisi de 880 milions de publicacions en aquesta xarxa social, les dades han estat aclaridores: la mitjana de engagement ha caigut de 340 a 264 durant els últims 6 mesos de l’any. La major caiguda l’han sofert les publicacions amb imatges i enllaços, sent les publicacions de video les que s’han vist menys afectades.

 

Promig engaGEment Publicaciones y engagement

Però, a què es deu aquest descens?

L’eina dóna cabuda a diferents hipòtesis o possibles explicacions com a causa a aquest declivi. Per a això, han tingut en compte tant els post orgànics com els post de pagament o promocionats.

Possibles raons del descens del engagement.
  • D’una banda, una de les possibles causes seria la menor despesa en la promoció per part de les marques i publicistes, obtenint com resultat una exposició i engagement inferior. No obstant això, les enquestes mostren que això és justament al contrari i que editors i marques actualment gasten més en les promocions en Facebook, per la qual cosa aquesta hipòtesi quedaria descartada.

  • No obstant això, existeix una altra raó que ens deixa més convençuts. L’abast orgànic de Facebook ha disminuït significativament i els increments en la promoció de pagament no han permès a les marques i editors mantenir els seus nivells de engagement de Facebook.

Aquesta segona hipòtesi, per tant, aconsegueix major rellevància, ja que la mateixa plataforma Facebook ens esclariria, en un article del seu blog per a empreses publicat en 2014, les principals raons del declivi de les publicacions orgàniques:

  • La plataforma compta amb més de 1500 històries que podrien aparèixer en el feed de cada usuari, per la qual cosa la competència és molt alta i no tot pot ser mostrat.
  • Facebook ha estat duent a terme canvis en el seu algoritme, el qual decideix que contingut va a mostrar als seus usuaris.

Altres mitjans que han documentat aquest declivi han estat Financial Times i Màrqueting Land, entre d’altres.

A Be Marketing és una cosa que ja venim comentant a tots els nostres clients des de fa ja alguns mesos: poden venir nous canvis de l’algoritme, competicions en el feed… pel que no s’haurien d’apostar totes les cartes a la mateixa xarxa social i començar a mirar nous horitzons, no sigui que algun dia ens vegem obligats a fer-ho de debò i el treball sigui més dur.