L’assetjament cibernètic és un problema candent en la societat d’avui dia.

Facebook i Instagram són les dues xarxes socials més utilitzades per excel·lència entre la societat més jove. Aquesta responsabilitat ha portat a les dues plataformes a realitzar importants canvis en la seva política de revisió de continguts amb la intenció de crear un lloc més segur per als usuaris.

El bon sistema de prevenció automàtic utilitzat per Instagram, ha aconseguit evitar més casos de bullying que la resta de xarxes socials. Però al tractar-se d’una plataforma en la qual interactuen al voltant d’uns 800 milions d’internautes, és gairebé impossible mantenir-la neta de tot odi. Per aquest motiu, Instagram ha anunciat el llançament d’una nova eina per evitar l’assetjament filtrant tot comentari amenaçant o nociu contra l’aparença física de la persona (body-shaming). Aquest filtre, a més d’eliminar els comentaris, avisarà a Instagram de si es tracta d’un fet habitual perquè la plataforma pugui prendre les mesures que cregui convenients.

Així mateix, Facebook, una altra de les grans xarxes socials del moment, també ha volgut formar part en la lluita contra el discurs de l’odi augmentant la velocitat a la qual s’eliminen els continguts gràcies a la Intel·ligència Artificial i el Machine Learning.

La companyia considera que la rapidesa d’actuació contra certs continguts és vital per evitar els casos d’assetjament.

Gràcies a la Intel·ligència Artificial, els comentaris ofensius són eliminats abans que ningú els reporti, de manera que li permet arribar a més contingut sense necessitat que un usuari de la veu d’alarma.

Però no tots els comentaris eliminats per aquesta nova eina té a veure amb l’assetjament. Enguany, Facebook ha eliminat prop de 2 milions de comentaris, la majoria dels quals estaven relacionats amb ISIS i Al-Qaida. La ràpida actuació d’aquest nou filtre ha evitat que arribés a l’audiència desitjada.

Aquest sistema implantat en les dues plataformes, ha facilitat a l’equip humà de les companyies seu treball, ja que mentre la nova eina filtra els continguts relacionats amb assetjament, violència, odi, bullying, terrorisme o sexe més evidents, ells poden dedicar-se a revisar els continguts més ambigus que el filtre és incapaç de detectar.