Segur que has sentit parlar algun cop de l’Isotip, l’logotip, l’imagotip o l’isologo d’una marca; aquests són termes relacionats amb el món del màrqueting amb els quals els dissenyadors gràfics estan molt familiaritzats. Moltes vegades no sabem quina és la diferència o matís que defineix correctament la representació gràfica de la nostra marca i que diferencia el tipus de disseny que ens representa. Per poder diferenciar-los fàcilment, hem creat aquesta guia pràctica amb la qual analitzem les diferències que existeixen entre ells.

El logotip és el terme amb el qual ens referim generalment a la representació gràfica de qualsevol marca. És el més comú dels quals anem a analitzar i erròniament s’usa de forma molt general i extensa. Un Logotip és el distintiu d’una marca format per lletres, com a exemples tenim Facebook, Google o Zara. La paraula logotip deriva del llatí logos (paraula) i typos (senyal).

D’altra banda tenim l’Isotip; L’ Isotip és la representació de la marca sense esmentar-la totalment, pot ser per exemple una sigla, un anagrama, un monograma, una signatura o una icona. La paraula Isotip deriva del llatí iso (igual) i typos (senyal). Per exemple tenim el símbol de Volkswagen, Twitter o Apple.

Finalment tenim l’Imagotip i l’Isologo que són la representació gràfica i tipogràfica de la marca. La diferència entre l’Imagotip i l’Isologo consisteix que la representació de les lletres i el símbol que a l’Imagotip són separables mentre que a l’Isologo formen un element indivisible. Com a exemples d’Imagotip tenim Adidas, Vodafone o Audi i d’Isologo tenim Burguer King, Starbucks o BMV.

infografia logotip, isotip, imagotip