Tens una empresa i encara no aprofites les oportunitats que ofereix el posicionament SEO local a internet? No has sentit parlar mai del SEO Local? Llavors aquest article t’interessa.

La paraula SEO ve de l’anglès i significa Search Engine Optimization. Consisteix en un procés tècnic mitjançant el qual es posiciona de forma òptima una pàgina web en els motors de recerca. Es tracta de realitzar canvis en l’estructura de la página web que afavoreixen la visibilitat del lloc i aproximen el teu negoci a les recerques realitzades pels usuaris de la xarxa.

El posicionament local és un tipus de SEO utilitzat per situar l’empresa dins de l’entorn local, és a dir en una ciutat o una àrea geogràfica concreta. Això vol dir que quan fem servir correctament el SEO i algú busca una empresa del nostre sector en un entorn proper es trobarà directament amb la informació del nostre establiment. Si aconsegueixes un bon posicionament, local la teva empresa apareixerà en una posició més elevada dins de la recerca, d’aquesta manera, el client potencial veurà abans el teu establiment que els de la competència augmentant així, notablement, el nombre de possibilitats que visiti el teu negoci i no el del teu competidor més proper.

SEO_lanciam

La dada més important a tenir en compte dins el SEO local són el NAP, és a dir: Name, Adress i Phone Number (Nom, adreça i número de telèfon). Aquestes dades sobre el teu negoci són clau per posicionar-lo, ja que marquen entre altres coses, la localització del teu establiment. És important utilitzar sempre el mateix NAP, d’aquesta manera augmentem la seva rellevància, així que has de tenir sempre en compte que aquesta informació ha de ser exactament igual en tots els llocs on aparegui reflectida per maximitzar el seu abast i arribar així al major nombre de clients potencials possible.

Una altra dada a tenir en compte són les ressenyes, aquests comentaris generats pels usuaris són una part fonamental del SEO local. Les ressenyes ens ajudaran a aconseguir posicions elevades dins el “mapa de xinxetes” que genera el cercador amb tots els locals similars al nostre, a major nombre de comentaris positius millor posicionament obtindrem dins de cercadors com google. El nombre de comentaris positius es veurà reflectit en la puntuació en estrelles que ofereix el cercador, d’aquesta manera, com més puntuació tinguem en cada comentari, millor serà la imatge que oferim del local a la xarxa.

 

Reseña_lanciam

Si a més escrivim un bloc, amb temàtiques relacionades amb el nostre negoci, crearem comunitat, és a dir, generarem interès sobre el nostre negoci. A més google valora de forma molt positiva els continguts de valor per a l’usuari, si ens esforcem per crear posts amb regularitat que generin un cert interès per als lectors, l’algoritme del cercador més usat per la comunitat online ens premiarà amb una major rellevància en relació amb els altres locals similars. No oblidis que l’objectiu del bloc és generar continguts d’interès i no autopromocionar-nos.

Només has de seguir aquestes claus per aconseguir que el teu negoci estigui més a prop dels clients a la xarxa.